مهاجرت به آفریقای جنوبی در سال های اخیر رواج نسبی پیدا کرده است و انتظار می رود که این کشور نیز به زودی متقاضیان فراوانی برای مهاجرت پیدا کند. در حال حاضر رایج ترین راه ورود به کشور آفریقای جنوبی، استفاده از ویزای جستجوی کار این کشور است. افرادی که از این ویزا استفاده می کنند می توانند برای مدتی محدود در خاک این کشور در جستجوی کار باشند و در صورت یافتن آن، اقامت خود را بلند مدت کرده و اعضای خانواده خود را نیز به این کشور دعوت کنند. البته علاوه بر مهاجرت کاری، راه های دیگری نظیر تحصیل، سرمایه گذاری و همچنین ازدواج برای ورود به آفریقای جنوبی از طرف دولت این کشور به رسمیت شناخته شده است و شهروندان خارجی می توانند از این طریق پا به خاک این کشور بگذارند.