مهاجرت به کانادا
صفحه اصلی » کشورها » ترکیه » دندانپزشکی در ترکیه

دندانپزشکی در ترکیهدانشجویانی که قصد تحصیل دندانپزشکی  در ترکیه را دارند این مقاله می تواند ابهامات زیادی را از ذهن آنها پاک سازد ، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تحصیل دندانپزشکی  در ترکیه ، شروع ترم ها ، هزینه ها و را می توانید در ادامه این مقاله که در باب تحصیل دندانپزشکی  در ترکیه نگار ش شده را بخوانید .

شما عزیزان می توانید با تماس با مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت از اطلاعات جامع تری در مورد نحوه اخذ پذیرش و ویزا با موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت، تماس حاصل فرمایید.

در سال  های اخیر متقاضیان بسیاری برای تحصیل پزشکی در ترکیه اقدام نموده اند ، در قسمتی از متون پایین قصد داریم که به دلایل این اقدام بپردازیم ، یکی از دلایل پر طرفدار بودن این کشور برای تحصیل پزشکی نزدیک بودن این کشور به ایران می باشد و به همین دلیل رفت آمد برای فرد محصل بسیار راحت می باشد و همینطور هزینه های رفت و آمد نیز کمتر می باشد ،    دانشگا های معتبر زیادی در کشور ترکیه وجود دارد که در این میان می توان به دانشگاه  آتاتورک اشاره داشت ، این دانشگاه به دلایل مختلف موقعیت مناسبی برای تحصیل متقاضیان فراهم کرده است ، نزدیک بودن این دانشگاه به فرودگاه ، ایستگاه مترو ، ایستگاه قطار و مرکز خرید باعث شده است که این دانشگاه مورد توجه متقاضیان رشته پزشکی قرار گیرد . یکی از دلایل مهم دیگری که افراد بیشتر کشور ترکیه را انتخاب می نمایند،   پایین بودن هزینه تحصیل در این کشور هست . باید متمرکز شویم  که بیشتر شهر های کشور ترکیه توریستی می باشد و به همین دلیل باعث می شود افراد زیادی این کشور را به عنوان پذیرش تحصیلی و مقصدی برای تحصیل پزشکی انتخاب نمایند .

 

افراد برای ورود به  دانشگاه ھای دندانپزشکی در  ترکیه باید میزان نمره شان به حد نصاب اعلام شده از سمت دانشگاه در آزمون های ورودی YOS  و SAT  برسد، سپس هر دانشگاه با در نظر گرفتن اعتبار خود، نمره متفاوتی را به عنوان حد نصاب در این آزمون ها معرفی می کنند. اکثرا برای ورود به دانشگاهای پزشکی و دندانپزشکی آوردن نمره قبولی اجباری می باشد که این نمره برای دانشگاهای سطح پایین مخصوصا رشته های مهندسی اجباری نیست. اما اگر فردی نمره بالایی در این آزمون ها را دریافت کند هم امکان ورود به دانشگاهای سطح بالا با هزینه های پایین را دارد هم می تواند برای کمک هزینه تحصیلی و فاند نیز درخواست دهد.

آزمون SAT : جدیدا در سال ۴ بار برگزار می شود )توسط نمایندگان سازمان )کالج بورد امریکا( در سراسر جھان برگزار می شود- البتھ در ایران برگزار نمیشود-( از ١۶٠٠ امتیاز است شامل ٨٠٠ امتیاز زبان و ٨٠٠ امتیاز ریاضیات.

بھ زبان انگلیسی بوده و شامل موارد زیر است : ریاضی+زبان انگلیسی

آزمون YOS : تاریخ برگزاری بین ١۵ اردیبھشت تا ١۵ تیر ) توسط تعداد ۴٠ تا ۵٠ عدد از دانشگاه ھای ترکیھ( و از ١٠٠ امتیاز است. بھ زبان ترکی و یا انگلیسی بوده) چون سوالات عدد و شکل ھستند و صورت سوالی وجود ندارد زبان امتحان تقریبا بی معنی است( و شامل موارد زیر است: ریاضی+ھندسھ+تست ھوش )

در شرایط دیگر این آزمون فقط به زبان ترکی و انگلیسی تدریس می شود و بعد از امتاحانی که در آخر گرفته می شود جواب آن به صورت نمرات.   A . B . C ارائه میشود .

اگر شخصی قصد قبولی در آزمون های yos  و sat  را  دارد پیشنهاد می شود که قبل از آزمون یک دوره کالج های پیش پزشکی در ترکیه را که معروف به کالج های آمادگی ازمون هستند را پشت سر بگذارند.

برای شرکت در کالج ها باید افراد حداقل دیپلم یازده سالھ داشتھ باشد.

ھزینھ ی دوره:

دوره ی ١ سالھ ی آمادگی آزمون ھای فوق : ۴۵٠٠ دلار کھ بعد از این دوره کالج بھ صورت رایگان برای دانشجویان اقدام بھ پذیرش از دانشگاه ھای مختلف می نماید.

شروع دوره:

دوره ی کالج تاریخ شروع خاصی ندارد اما بھترین تایم برای شروع تیر ماه ھر سال است. افرادی کھ زودتر یا دیرتر ھم اقدام کنند می توانند تا زمان شروع دوره ی اصلی در دوره ھای زبان و بازبینی دروس رایگان )شامل ھمان ۴۵٠٠ دلار(شرکت کنند.

ھزینھ ی خوابگاه:

کالج با ٨ عدد از خوابگاه ھای اطراف خود قرارداد دارد. ھزینھ ی خوابگاه share + غذا : ماھیانھ ٢١٠ دلار )١٨٠ یورو(

ھزینھ ی خدمات پس از ورود:

خدمات پس از ورود شامل ترانسفر فرودگاھی +افتتاح حساب و بیمھ +گشت شھری +خرید سیم کارت + انجام امور

اقامتی و بیمھ ای + کمک در اجاره ی منزل و…. بھ صورت رایگان از سوی تیم کالج انجام می شود.

ھزینھ ی اجاره منزل:

ھزینھ ی اجاره ی ماھیانھ ی یک آپارتمان ٣ خوابھ ١٢٠ متری مبلھ در اطراف کالج : حدودا ماھیانھ ٢۵٠ دلار )٢١٠ یورو( کھ اکثرا دانشجویان بھ صورت چند نفره )sharin اقدام بھ اجازه ی منزل می کنند. )

 

 

دانشگاه ھای کشور ترکیھ کھ مورد تایید وزارت بھداشت ایران در سال ١٩-٢٠١٨

ھستند: قیمت ھا در برخی دانشگاه ھا در تحصیل بھ زبان انگلیسی در حدود ١٠ تا ٢٠ درصد بیشتر ھستند.

٠٠٠.٢۵ دلار سالانھ البتھ معمولا تخفیف و فاند لحاظ خواھد شد. ۶۵٠ دلار سالانھ ١٢٠ دلار سالانھ ٢٣٠٠ دلار سالانھ

٣۶٠ دلار سالانھ ۴٣٠ دلار سالانھ – رشتھ ھای علوم پزشکی فقط بھ زبان ترکی .

  1. Koc University
2. Hacettepe University 3. Istanbul University 4. Ankara University
  2. Ege University
6. Ataturk University*

دانشگاه ھای : کوچ- حاجت تپھ – استانبول – آنکارا –اژه (اگه) – آتاتورک

زمان اعزام دانشجو به ترکیه:

دانش آموزانی که از تیر ماه تا شهریور ماه اعزام می شوند در کلس های yos و sat زود هنگام شرکت می کنند و دانش آموزانی که از مهر ماه تا آذر ماه به ترکیه اعزام می شوند در کلاس های yos و sat عادی شرکت می کنند و مباحث از دست رفته به صورت خصوصی بدون هزینه برای آن ها برگزار می شود.

دانش آموزانی که از دی ماه تا اسفند ماه  اعزام شوند در صورت قوی بودن پایه ریاضی و و انگلیسی با کلاس های فشرده و خصوصی به آزمون آن سال خواهند رسید و در غیر این صورت تا تیرماه در کلاس های ریاضی ، انگلیسی و ترکی شرکت خواهد کرد و از تیرماه در کلاس های زود هنگام شرکت می کنند و از تیرماه در کلاس های زود هنگام شرکت می کنند و از تیرماه کلاس های اصلی آن ها شروع خواهد شد.

دانش آموزانی که از فروردین ماه تا خرداد ماه  اعزام شوند تا اول تیر ماه در کلاس های ریاضی پایه ، ترکی و انگلیسی شرکت خواهند کرد.

لازم به ذکر هست که افراد دارای هر نوع دیپلم از هر رشته  باشند می توانند در کشور ترکیه به تحصیلی پزشکی بپردازند.

نکات:

زبان تحصیلی چھ در دوره ی کالج و چھ در دانشگاه میتواند ترکی یا انگلیسی باشد. این آزمون ھا بھ صورت قبولی و ردی نبوده و بھ صورت امتیازی است. پروسھ ی انجام کار از قرارداد تا اعزام کمتر از ٣٠ روز بھ طول می انجامد. مدرک پیش دانشگاھی برای ورود بھ دانشگاه ھای ترکیھ ار ابتدای امر نیاز نیست. با دیپلم فنی و حرفھ ای ھم افراد می توانند وارد تمامی دانشگاه ھای پزشکی ترکیھ شوند. شرط معدل خاصی برای ورود بھ دانشگاه ھای ترکیھ نیاز نیست. شرط سنی خاصی ورود بھ کالج آمادگی آزمون پزشکی و دانشگاه ھای ترکیھ نیاز نیست . برخی دانشگاه ھای غیر معتبر خصوصی در ترکیھ برای رشتھ ھای پزشکی نیاز بھ نمره ی این آزمون ھا ندارند.

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ پذيرش در رشته دندانپزشکی  در ترکیه:

 

  • ترجمه رسمی ریز نمرات 3 سال آخر دبیرستان
  • ترجمه رسمی مدرک دیپلم دبیرستان(تجربی يا رياضی)
  • ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات پیش دانشگاهی
  • اسکن پاسپورت و مدارک هویتی افراد مانند شناسنامه و کارت ملی
  • ترجمه رسمی شناسنامه
  • 2 قطعه عکس 4*3

 

چنانچه در مورد تحصیل دندانپزشکی  در ترکیه نیازمند اطلاعات جامع تری هستید می توانید با تماس تلفنی با موسسه سفیران سروش سعادت  از شرایط کنونی تحصیل دندانپزشکی  در ترکیه  و همچنین از آخرین قوانین مهاجرت به ترکیه مطلع شوید و همچنان از راهنمایی و مشاوره ما در راستای اخذ پذیرش از دانشگاه ها و کالج ها و اخذ روادید تحصیلی کمک بگیرید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *