در مورد کشور روسیه باید بدانید زبان رسمی این کشور زبان روسی است اما در بعضی قسمت ها به زبان ترکی نیز سخن گفته می شود .جالب است بدانید اغلب افراد این کشور به زبان انگلیسی تسلط ندارند اما کسب و کارهای این کشور و معاملات بیشتر از زبان انگلیسی استفاده می شود از نظر شرایط آب و هوایی این کشور  می توان گفت در نقاط مختلف این کشور شرایط آب و هوایی بسیار متنوع می باشد آب و هوای این کشور از بسیار سرد سیبری به به آب و هوای معتدل جنوبی در تغییر است در ادامه به بررسی شرایط مهاجرت به روسیه می پردازیم  .
در مورد زندگی در روسیه می توان گفت زندگی در این کشور برایتان منحصر به فرد خواهد بود
برای مهاجرت به این کشور نیاز دارید بدانید از چه راه های می توانید اقامت روسیه را اخد کنید و اجازه شهروندی این کشور را داشته باشید  ویا این که چه مدت ماندن در کشور روسیه  منجر به اخذ اقامت این کشور می شود و یا این که آیا با ازدواج هم امکان اخذ تابعیت و اقامت وجود دارد یا خیر