پیش از بحث در حوزه مهاجرت به ژاپن ابتدا شرایط این کشور را به صورت مختصر بررسی میکنیم مجمع الجزایر ژاپن در اقیانوس آرام واقع شده است و با کشورهای کره شمالی و جنوبی و روسیه و چین مرز آبی دارد .جمعیت این کشور بالغ بر 130میلیون نفر است . شرایط مساعد اقتصادی در این کشور از عواملی است که همه ساله توجه علاقه مندان به مهاجرت را جلب می کند کشور ژاپن چهارمین کشور جهان در حوزه صادرات شناخته شده است و این امر سبب شده کسب کار در این کشور رونق بیشتری داشته باشد
دین این کشور از گذشته تا کنون شینتو بوده است اما امروز دین های اسلام و مسیحیت نیز بسیار در این کشور مشاهده می شود.