ایرلند جزیره ای در نزدیکی پادشاهی بریتانیا است که قسمت شمالی آن به نام ایرلند شمالی تحت سلطه بریتانیا است و باقی خاک آن جزیره به عنوان جمهوری ایرلند است که بخش اعظم آن را شامل می شود.
صحبت از آب و هوا در این کشور یکی از مرسوم ترین و متداول ترین صحبت هایی است که بین مردم ایرلند با یکدیگر رد و بدل می شود زیرا آب و هوای آن غیر قابل پیش بینی است اما در حالت کلی آب و هوایی معتدل و نه سرد و نه گرم است. شهر دوبلین به عنوان پایتخت این کشور دارای طبیعتی اعجاب انگیز و چشم اندازی زیباست و شهری زنده با مردمی مهربان و دوست داشتنی دارد.

12