چک- مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کشور های اروپایی – پارس مهاجرت0 بایگانی‌ها چک - مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کشور های اروپایی - پارس مهاجرت
مهاجرت به کانادا
سفیران سروش سعادت
صفحه اصلی » کشورها » Archive by category "چک"


------**** ****------ویزای توریستی چک

یکی دیگر از کشورهای اروپای مرکزی، کشوری نسبتا کوچک بنام چک با مرکزیت پراگ می باشد. از اعضای اتحادیه اروپاست. تا قبل از سال ۱۹۹۳، به همراه اسلواکی، یک کشور واحد بودند ولی جدائی و استقلالشان در این تاریخ باعث تولد کشوریی مجزا بنام چک ...