در این مقاله شرایط مهاجرت به برزیل بررسی می­شود. شاید در نگاه اول انتخاب مهاجرت به برزیل در حضور کشورهای صاحب نام اروپایی و آمریکایی کمی دور از ذهن به نظر برسد اما با نگاهی به شرایط اقتصادی این کشور، می­توان به این پیش داوری، خدشه وارد کرد. مهاجرت به برزیل، یعنی مهاجرت به کشوری که در عرصه تولید ناخالص داخلی صاحب رتبه نخست در آمریکای جنوبی و مقام نهم در کل دنیاست. همچنین اقتصاد برزیل، یازدهمین قدرت اقتصادی در نیا است. اما تنها امتیاز برزیل شرایط اقتصادی مطلوب آن نیست. طبیعت زیبا، کشاورزی پررونق، تنوع آب و هوایی، پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات و …، تنها بخشی از امتیازات این کشور است. بنابراین اگر فردی قصد دارد در کنار امتیازات برشمرده شده، ادامه زندگی خود را در کشوری با مردم شاد و خونگرم بنا کند، بهتر است با روش های مختلف مهاجرت به برزیل آشنا باشد.