با توجه به اینکه کشور بلژیک پایتخت مالی اروپا لقب گرفته است و مرکز تجارت های بین المللی محسوب می شود بسیاری از سرمایه گذاران این کشور را برای انتقال سرمایه خود انتخاب می نمایند. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت در کشور بلژیک ۳۰۰ هزار یورو محاسبه شده است که مالیات های پایین در این کشور از مزیت های این روش محسوب می گردد. در این روش متقاضی می تواند با یک ویزای توریستی به کشور بلژیک ورود نماید و بیزینس پلن خود را به کمک یک وکیل یا مشاور به دولت ارائه کند. در صورت تایید بیزینس پلن توسط دولت بلژیک، اقدام به اخذ وقت مصاحبه در سفارت می نماید. با اخذ ویزای نوع D و انجام کارهای مرتبط با ثبت شرکت به متقاضی اقامت موقت با امکان تمدید سالیانه اعطا خواهد شد. پس از گذشت یکسال با پرداخت مالیات و ارائه گزارشات ویزای فرد تمدید خواهد شد.