مهاجرت به کشور سوئد

مهاجرت به سوئد از طریق تولد

مهاجرت به کشور سوئد از طریق تولد

در زمره اطلاعاتی که برای مهاجرت به سوئد از طریق تولد در سال ۲۰۱۹ نیاز دارید بدانید، مقررات مربوط به کسب تابعیت سوئد پس از ۲۰۱۵ است. اگر فرزند شما پس از اول اپریل سال 2015 متولد شده باشد، زمانی که یکی از والدینشتابعیت کشور سوئد را داشته باشند، به هنگام تولد، بدون توجه به مکانی که متولد می شود، تابعیت سوئد نصیبش می شود.

کودکی که پس از تاریخ ۱ اپریل 2015 به دنیا آمده باشد، تابعیت سوئد را تحصیل خواهد کرد اگر: یکی از والدین ویتابعیت سوئدرا داشته باشند،. این مسئله که کودک در سوئد یا خارج از کشور سوئد متولد شده باشد در این خصوص موثر نیست. پدر و مادر مرحوم کودک سوئدی بوده باشند و تا زمان فوت این تابعیت را حفظ کرده باشند.

کودکی که قبل از 1 آوریل 2015 میلادی و بعد از ۱ ژوئییه ۲۰۰۱از یک مادر سوئدی زاده شده باشد، به طور خودکار به یک شهروند سوئدی تبدیل می شود.اگر کودک قبل از 1 آوریل 2015 اما بعد از 1 ژوئیه 2001 در سوئد و از یک پدر سوئدی متولد شده باشدو پدر فرزند یک شهروند سوئدیبوده باشد، کودک نیزبه تبع پدر به یک شهروند سوئدی تبدیل می شود.

لزوم اثبات رابطه والدین و فرزند

اگر کودک حاصل از یک رابطه زوجیت قانونی نبوده باشد، هیئت رفاه اجتماعی در شهرداری ابتدا باید پدر و مادر را مشخص نماید. هنگامی که رابطه پدر و مادر ثابت می شود، کودک به عنوان یک شهروند سوئدیمحسوب می شود. در صورت انجام این کار، اداره مهاجرت، آژانس مهاجرت را مطلع خواهد کرد و نیازی به درخواست اجازه اقامت برای کودک نیست.

مجوزاقامت کودکانی که دارای تابعیت سوئدی نیستند

در خصوص اخذ اقامت و مهاجرت به سوئد از طریق تولدلازم به ذکر است که آژانس مهاجرت سوئد هنگامی که از تولدیک کودک بدون تابعیت سوئدی آگاه می شود، نامه ای به والدین ارسال می کند. در این زمان والدین باید برای اجازه اقامت برای فرزند خود درخواست کنند.

درخواست اقامت برای کودک

اگر شما شهروند یک کشور خارج از اتحادیه اروپا هستید و دارای تابعیت سوئد نیز نیستید، باید برای دریافت اجازه اقامت و مهاجرت به سوئد از طریق تولد برای فرزندتان درخواست دهید. اگر احدی از والدیندارای اقامت در سوئد باشد و هر کدام ازوالدین درخواست پناهندگیخود را تقدیم کرده باشد، قادر به ارسال درخواست اجازه اقامت برای فرزند خود خواهد بود. اگر کودک نیاز به پناهندگی و محافظت داشته باشد، می توانید برای کودک درخواست پناهندگی کنید. شما می توانید برای اجازه اقامت برای کودک درخواست آنلاین پر کنید. در اغلب موارد این امر شامل پرداخت هزینه می شود.

مدارک مورد نیاز برای اقامت فرزند

اگر فرزند شما دارای گذرنامه باشد برای مهاجرت به سوئد از طریق تولد باید نسخه ای از گذرنامه کودک را که حاوی اطلاعات شخصی، عکس، شماره گذرنامه، کشور صدور اوراق هویتی، تاریخ گذرنامه و سایراطلاعات اقامت در کشورهای دیگر است را ضمیمه کنید. تمام موارد مورد نیاز را می توانید به صورت آنلاین بررسی و تکمیل نمایید.

اگر والدین شهروندان اتحادیه اروپا باشند

اگروالدین شهروند یک کشور در اتحادیه اروپا باشند، ممکن است حق اقامت در سوئد را داشته باشند و همین امر مهاجرت به سوئد از طریق تولد را ساده تر می کند. اگر هر دو والدین حق اقامت در سوئد داشته باشند و فرزند نیزیک شهروند اتحادیه اروپا محسوب گردد، فرزند به طور خودکار حق اقامت در سوئد را خواهد داشت. برای اطلاعات در مورد ثبت نام کودک در اتحادیه شهروندان اتحادیه اروپا ، با آژانس مالیاتی تماس بگیرید.

کسب اقامت سوئد

به عنوان شهروندان اتحادیه اروپا، شما به عنوان والدین کودک همچنین می توانید طبق قانون بیگانگان سوئدی مجوز اقامت داشته باشید. اگر مجوز اقامت دارید، باید برای اجازه اقامت برای کودک نیز درخواست دهید. اگر شما شهروندان اتحادیه اروپا با حق اقامت محسوب می شود اما فرزندتان شهروند اتحادیه اروپا نیست، شما باید برای کارت اقامت برای کودک درخواست دهید. برای تکمیل فرم اقامت فرزندتان بایکی از واحدهایمعتبر آژانس مهاجرت تماس بگیرید.

اسناد و مدارک مورد نیاز

اسناد و مدارکی که نشان می دهد شما هنوز هم  ازحق اقامت برخوردارید عبارتند از:اظهارنامه های مالیاتی، گواهینامه کارفرما، نتایج مطالعه اگر دانشجویی هستیدیا بیانیه های حسابداری مالیاتی برای این شرکت اگر خود کار کنید.

کپی های صفحات پاسپورت کودک که حاوی اطلاعات شخصی، عکس، شماره گذرنامه، کشور صدور مجوز، دوره گذرنامه و در صورتی که کودک دارای مجوز اقامت در هر کشور دیگری به غیر از کشور اصلی خود باشد باید آن را نیز ضمیمه نمایید.کپی های صفحات پاسپورت والدین که اطلاعات شخصی، عکس، امضا، شماره گذرنامه، اصل گذرنامه، مدت اعتبار پاسپورت و اینکه آیا آنها مجاز به زندگی در کشورهایی غیر از کشور متبوع خود هستند باید ضمیمه گردد.

یک کارت شناسایی ملیحاوی اطلاعات شخصی، تابعیت و دوره اعتبار کارت (اگر یکی از والدین شهروند اتحادیه اروپا باشد).اگر فرزند گذرنامه نداشته باشد، باید برای اولین بار به سرعت اقدام کنید. لطفا برای اطلاعات بیشتر با سفارت کشور مبدا خود تماس بگیرید. برای درخواست کارت اقامت هیچ هزینه اینباید بپردازید.

امکان پذیری تابعیت مضاعف در سوئد

کودکی که تابعیت سوئدی مادر و یا پدرش را در زمان تولد اخذ می کند می تواند تابعیتمضاعف داشته باشد.

اینموضوع قابل اعمال تحت شرایط زیر است: کودک متولد کشوری باشد که مطابق قانون آن کودکان متولد شده به طور خودکار تابعیت کشور محل تولد را اخذ خواهند کرد. کودک در هنگام تولد، شهروندی مادر یا پدر را به صورت خودکار دریافت می کند.

تابعیت سوئد از طریق فرزندخواندگی

کودکی که هنوز 12 ساله نشده و توسط یک شهروند سوئدی به فرزندخواندگی گرفته شده است، به طور خودکار پس از فرزندخواندگی، تابعیت سوئد را دریافت می کند. فرزندخواندگی بر اساس قانون سوئد معتبر است. فرزندخواندگی باید بعد از 30 ژوئن 1992 به وقوع پیوسته باشد. کودکی که قبل از فرزندخواندگی به سن 12 سالگی برسد، می تواند با تقدیم درخواست به عنوان یک شهروند سوئد محسوب شود.

به منظور کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه مهاجرت به سوئد از طریق تولد و همچنین اخذ تابعیت و مهاجرت به سوئد می توانید از مشورت وکلا و کارشناسان بین المللی موسسه سفیران سروش سعادت استفاده نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *