مهاجرت سرمایه گذاری در ایتالیا

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایتالیا

شرایط تحصیل در پرتغال 2019

اگر شما هم با استفاده از روش  سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایتالیا متمایل به گرفتن اقامت در این کشور میباشید  ودوست دارید اطلاعاتی در زمینه سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایتالیا را بدست آورید این امکان برای شما محیا هست تا با مراجعه به سایت موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به اطلاعات زیادی در این زمینه دست یابید. در ایتالیا سه نوع شرکت اصلی برای امر سرمایه گذاری که ویژه اخاص خارجی میباشد  وجود دارد که عبارت اند از:

 • شرکت سرمایه گذاری که دارای تعهدات محدود (SrL) باشد
 • شرکت سرمایه گذاری سهامی (SpA)
 • شعبه های مربوط به شرکت های سرمایه گذاری

مزایا و ویژ گیهای ثبت نمودن شرکت در ایتالیا

 1. شخص متقاضی با ثبت نمودن شرکت در این  کشور  به عنوان یک شخصیت حقوقی اروپایی محسوب میشود وقادر به این میباشد که  به بازارهای جهانی دسترسی آزادانه داشته باشد.
 2. بعد از ثبت نمودن شرکت در  این کشور شخص متقاضی میتواند در بانک های این کشور و حتی سایر کشورهای اروپایی دیگر حساب بانکی داشته باشد.
 3. مالیات ثبت نمودن شرکت در این مشور  بیست وسه درصد میباشد که کمترین  مقدار مالیات در بین سایر کشورهای اروپایی میباشد.
 4. با اقدام به ثبت نمودن شرکت دراین کشور این امکان برای  شخص متقاضی وجود دارد . که وی میتواند اقامت این کشور را بدست آورد.

توضیح مدارک مورد نیاز که  برای ثبت شرکت درایتالیا لازم میباشد به همراه داشتن مدارکی که نشان دهنده  تشخیص هویت شخصی  مانند  پاسپورت و شناسنامه  و ترجمه قبض تلفن باشد

مراحل و روش های ثبت شرکت به وسیله دفتر ثبت تجارت ایتالیا

 • انتخاب نمودن  نام شرکت و موضوع فعالیتی که شرکت قرار است در این زمینه فعالیت کند
 • انتخاب نمودن  محلی که قرار است شرکت در آن به فعالیت بپردازد
 • افتتاح نمودن  حساب بانکی و  همچنین واریز نمودن  سرمایه اولیه شرکت به آن حساب
 • حضور شخص مدیرعامل برای افتتاح حساب  در این کشور

به صورت کلی در این کشور ثبت هر نوع شرکت می تواند به دو روش  الکترونیکی و رجوع مستقیم به تشکیلات ثبت این کشور و صدور اسناد دارای  ضرورت  انجام  می شود. اسنادی که وجودشان  مورد نیازمیباشد در بر گیرنده فرم در خواست  ثبت،  برگه نشان دهنده شرکت نامه،  برگه اساسنامه شرکت،  و همچنین فهرستی از نام ها و ادرس های  کلیه اعضا و همه سهامداران، مقدار مالیات بر ارزش افزوده، میزان معین شده  مالیات و  برگه های نشان دهنده داشتن بیمه لازم می باشد.

توضیح روش ثبت الکترونیکی

برای ثبت الکترونیکی به علاوه مدارک فوق که به همراه برگه درخواست می شود، درخواست الکترونیکی نیز تهیه می شود.  این روش  به وسیله پورتال متعلق به اتاق بازرگانی  این کشور انجام میشود. الیته به این شرط که تمامی  اسناد  و مدارک و اطلاعات صادر شده دارای اعتبار لازم باشد.

انواع شرکت نواع شرکت در قوانین موجود ایتالیا

این کشور که ازنظر تمامی اشخاص و  شرکت های خارجی جذاب بنظر می آید. شرط لازم برای سرمایه گذاری درر شرکت های این کشور  این میباشد که قبل از پرداخت سرمایه اولیه، درصورتی که  لازم باشد یک شرکت باید تصمیم بگیرد که قرار است که  چه نوع شرکتی را می خواهد تاسیس کند. که نام این شرکتها عبارتند از:

 شرکت با مسئولیت محدود

برای تاسیس این شرکت در این کشور دست کم ده هزار یورو لازم میباشد . سهامداران این نوع از  شرکت برطبق  میزان سهمی که از سر مایه دارند دارای مسولیت میباشند. سرمایه ها این شرکت  تقسیم به  میزان آورده می شود و قابلیت این را ندارد که در بازار بورس لیست شوند.

شرکت تعاونی

این نوع از شرکت  که اصولا  ویژه تجارت های بزرگ میباشند. این نوع شرکت ها حداقل به دو سهام دار  نیاز دارند که ملزم میباشند که به مباغ  یکصدو بیست  هزار یورو سرمایه اولیه را  فراهم کنند.

شرکت ظرفیت و مشارکت کلی

این نوع شرکت در برگیرنده چهار نفر میباشند که از این چهار نفر میباست دو شخص حقیقی  به انضمام دو شخص حقوقی با مشارکت هم دیگر و تنظیم یک قرارداد برای انجام  فعالیت تحت نام یک شرکت امضا کنند.  در این نوع شرکت  حتی هیچ سرمایه اندکی هم مورد نیاز نمیباشد .  در این نوع از شرکت همه اعضا ی تشکیل دهنده شرکت به یک اندازه  دارای مسئولیت می باشند.

شرکت با مشارکت محدود

شرط اصلی برای ایجاد این نوع از شرکت مشارکت کلی در میان اعضای این شرکت میباشد.ودر این نوع از شرکت هم میبایست شخصی که با مسولیت محدود است دارای مسولیت کمتری میباشد.و شخص دیگر دارای مسولیت نا محدود میباشد.

شرکت مشارکت محدود بواسطه سهام

در این نوع از شرکت میبایست دو نفر یا بیشتر  برای تاسیس این نوع از شرکت اقدام نمایند  . این نوع شراکت هم از لحاظ بسیاری از موارد  شباهت بسیاری  به شرکت مشارکت محدود دارد که در این نوع از شرکت  یک طرف میبایست دارای  مسولیت محدود و شریک دیگر  میبایست  از عضو  های کلی باشد.

 نحوه ثبت نمودن شرکت با مسئولیت محدود

آیا شما هم با شرکت با مسئولیت محدود در کشور  ایتالیا  آشنایی دارید؟  در حقوق تجارت شرکت با  مسئولیت محدود  را میتوان بعنوان یک شرکت با شخصیت  حقوقی  معرفی نمود که دراین نوع شرکت مقرارت و قوانین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردارند، و این نوع از شرکت تنها براساس سرمایه ای که توسط سهامداران سرمایه گذاری شده پاسخگو میباشد .

توجه داشته باشید که شرکتی که بعنوان شرکت با  مسئولیت محدود ثبت می شود  میبایست آگاه باشد که دلیل  وجود  این تشکیلات ، برای انواع  تجارت  کوچک و خرد طراحی شده است و به علت آسانگیری و نبود الزامات در هنگام تاسیس  تاسیس و همچنین  نحوه اداره این نوع از شرکت در میان سرمایه گذاران خارجی محبوبیت ویژه ای پبدا نموده.

میزان سرمایه برای ثبت نمودن شرکت با مسولیت محدود

حداقل میزان سهام سرمایه برای ثبت نمودن  این نوع از  شرکت تقریبا  به مبلغ ده هزار یورو میباشد . هر چند که بیست و پنج درصد از سر مایه  میبایست در هنگام ثبت نمودن  در بانکی که برای همین هدف گشایش یافته است، برای  مابقی موارد  باقی مانده شرکت  میبایست یک اعتبار در برابر اولین سهام داران سهامداران اولیه برای پرداخت  نمودن ایجاد کند. این نکته قابل توجه است که در صورتی که اگر فقط یک نفر این نوع از شرکت را تاسیس نماید میبایست تمامی سر مایه اولیه را تامین نماید.

چه تعدادسهامدار برای  ثبت شرکت با  مسئولیت  محدود در کشور ایتالیا  لازم میباشد ؟

براساس قوانین  این کشور برای تاسیس نمودن  شرکت با  مسئولیت محدود میبایست حداقل یک سهامدار وجود داشته باشد. در مواردی که تعداد  سهامداران زیاد میباشد. پس بالتبع  همه انها به یک انازه دارای مسولیت میباشندو هر عضو شرکت  دارای سهمی است که متناسب با اولین مشارکت آنها می باشد.

توضیح نحوه خرید شرکت آماده

بهترین جایگزین برای یک سرمایه گذار خارجی راه  خرید یک شرکت آماده میباشدو مناسب برای افرادی میباشد   که قصدشان  بر این است که خیلی سریع فعالیت خود را در این کشور شروع نمایند. البته  این نکته را باید در نظر گرفت که شرکت دارای سابقه  خوب بوده و به هیچ عنوان  آینده فعالیتنمودن شخص متقاضی را تحت تاثیر قرار ندهد.

شخص متقاضی درانتخاب نوع شرکت دارای اختیار کامل میباشد . و می تواند از میان یکی  شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت مشترک را یکی را  به دلخواه انتخاب نماید .از جمله از  مهمترین مزیتهای خرید شرکت آماده،  میتوان به انتقال سهام از صاحب اولیه به سهامداران فعلی اشاره نمود  که  این اتفاق دردفتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و  منجر به اثبات تغیرات در ثبت نمودن شرکت های ایتالیا خواهد بود. از دیگر مزیتها ی مهم خرید شرکت آماده میتوان به این مورد اشاره نمود که سرمایه گذاران خارجی که یک شرکت آماده را خریداری می کنند قادر به این میباشند که از اعتبار بدست آمده در سالهایی که شرکت فعالیت داشته استفاده نمایند   اغلب طرف های تجاری سابقه فعالیت شرکت برایشان یک مزیت مهم میباشد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *